Shopping Cart

Hướng dẫn cài đặt lại Microsoft 365 Family chia sẻ trên máy tính Windows 10/11

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 Family chia sẻ từ Digimarket, và vì lý do nào đó, bạn cần cài đặt lại Microsoft 365. Hoặc chuyển Microsoft 365 qua máy tính mới. Trong bài viết này, Digimarket sẽ hướng dẫn bạn cài đặt lại Microsoft 365 Family chia sẻ trên máy tính Windows 10/11.

Chăm sóc KH miễn phí

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng nhanh chóng

Bảo hành sản phẩm

Bảo hành theo thời gian dòng đời của sản phẩm

Giao dịch toàn quốc

Cung cấp sản phẩm & dịch vụ toàn quốc

Dễ dàng mua hàng

CK Ngân hàng / Momo / Vietel Pay