Shopping Cart

Hướng dẫn kiểm tra phiên bản MacOS đang sử dụng trên máy Mac

Microsoft 365 hiện chỉ hỗ trợ trên máy tính Windows 10, Windows 11. Với Macbook từ Apple, yêu cầu thiết bị chạy MacOS từ 10.15 trở lên, iOS từ 13.00 trở lên. Để cài đặt và sử dụng Microsoft 365 trên máy Mac, bạn cần kiểm tra phiên bản MacOS trên máy Mac của mình có đáp ứng yêu cầu trên.

Chăm sóc KH miễn phí

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng nhanh chóng

Bảo hành sản phẩm

Bảo hành theo thời gian dòng đời của sản phẩm

Giao dịch toàn quốc

Cung cấp sản phẩm & dịch vụ toàn quốc

Dễ dàng mua hàng

CK Ngân hàng / Momo / Vietel Pay